3750 ft

Showing all 2 results

  • NEW RMGI PYRAL BASF RTM SM900 1/2" 3750' 1143m 12.5" Metal Reel NAB Hinged Box R34725

    NEW RTM SM900 1/2″ 3750 ft 1143 m 12” 300mm NAB Metal Reel 14” Hinged R34725

    234.00 (excl. VAT)
  • NEW RMGI PYRAL BASF RTM SM911 1/2" 3750' 1143m 12.5" Metal Reel NAB Hinged Box R34225

    NEW RTM SM911 1/2″ 3750 ft 1143 m 12” 300mm NAB Metal Reel 14” Hinged R34225

    230.50 (excl. VAT)