R34720

Showing all 2 results

  • NEW RMGI PYRAL BASF RTM SM900 1/2" 2500' 762m 10.5" Metal Reel NAB Hinged Box R34720

    10x NEW RTM SM900 1/2″ 2500 ft 762 m 10,5” 265mm NAB Metal Reel Hinged R34720

    972.00 (excl. VAT)
  • NEW RMGI PYRAL BASF RTM SM900 1/2" 2500' 762m 10.5" Metal Reel NAB Hinged Box R34720

    NEW RTM SM900 1/2″ 2500 ft 762 m 10,5” 265mm NAB Metal Reel Hinged R34720

    120.50 (excl. VAT)